Kalkulačka DPH

Jak vypočítat DPH

Pokud znám částku bez DPH tak DPH vypočítám jako součin částky a koeficientu, který je roven podílu sazby daně a čísla 100.
Příklad:
částka bez DPH je 8200
koeficient při daňové sazbě 21% je roven číslu 21/100 (tj. 0.21)
DPH je rovno součinu 8200 * 0.21 = 1722 Kč
součtem částky bez DPH (8200) a DPH získám částku s DPH: 8200 + 1722 = 9922 Kč

Pokud znám částku s DPH tak DPH vypočítám jako součin částky a koeficientu, který je roven podílu sazby daně a čísla 100 + sazba daně.
Příklad:
částka s DPH je 8200
koeficient při daňové sazbě 21% je roven číslu 21/(100 + 21) (tj. 0.1735)
DPH je rovno součinu 8200 * 0.1735 = 1423.52 Kč
rozdílem částky s DPH (8200) a DPH získám částku bez DPH: 8200 - 1423.52 = 6776.48 Kč

Jak částky z DPH

Pokud znám hodnotu DPH pak:

  • částku bez DPH vypočítám jako (DPH / sazba) * 100
  • částku s DPH vypočítám jako (DPH / sazba) * (100 + sazba)
Příklad:
DPH je 250 Kč
sazba daně je 21%
částka bez DPH je rovna (250 / 21) * 100 = 1190.48 Kč
částka s DPH je rovna (250 / 21) * (100 + 21) = 1440.48 Kč